Lang
polskiJęzyk

Zagadnienia

Techniczne zagadnienia dotyczące wentylacji i szczelności dachów

Wentylacja

Dachówki wentylacyjne

Dachówki wentylacyjne

Nieszczelności można wyeliminować między innymi dzięki zastosowaniu dachówek wentylacyjnych (kratek wywietrznikowych) wykorzystywanych do poprawy wentylacji kalenicy, grzbietu, okapu i połaci dachu. Pomagają one również w wentylowaniu dużych przestrzeni międzykrokwiowych. W prawidłowo zbudowanym dachu wilgoć znajdująca się pod pokryciem musi mieć możliwość wydostania się na zewnątrz. Wielkość przekroju otworu wentylacyjnego przy okapie musi wynosić co najmniej 200 cm2/m. Przekroje otworów wentylacyjnych na kalenicy powinny stanowić co najmniej 0,5% całej powierzchni dachu.

Dachówki wentylacyjne można umieszczać w miejscach, gdzie przestrzeń wentylacyjna jest przerwana, na przykład przez okno dachowe, komin lub daszek. Dachówki wentylacyjne wspomagają punktowo wentylację liniową, odbywającą się poprzez elementy wentylacyjne kalenicy lub grzbietu. W wypadku kalenicy lub grzbietu wykonanych na zaprawę wietrzenie możliwe jest wyłącznie dzięki dachówkom wentylacyjnym. Zwłaszcza przy całkowitym wypełnieniu przestrzeni między krokwiami materiałem izolacyjnym i przy jednym kanale wentylacyjnym ważne jest poprawienie cyrkulacji powietrza poprzez dachówki wentylacyjne.

Wentylacja

System wentylacji połaciowej pomaga odprowadzać wilgoć

Wentylacja a szczelność dachu

Szczelność musi współgrać z procesami wentylacji pokrycia dachowego nie tylko w obrębie wspomnianej już kalenicy. Dobra wentylacja dachu, z uwzględnieniem jego szczelności, pozwala uniknąć lub zminimalizować konieczność renowacji pokrycia dachowego. Wilgoć może bowiem doprowadzić do osłabienia konstrukcji więźby oraz zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych dachu. Nadmiar pary wodnej stanowi zagrożenie dla stabilności więźby dachowej, jak też może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Co więcej, warstwa izolacji cieplnej traci swe optymalne właściwości, gdy wełna mineralna nasiąknie wilgocią.

Wentylacja

System wentylacji połaciowej - model do blachy profilowanej

Dlaczego wentylacja jest konieczna?

Nadmiar wilgoci nie tylko negatywnie wpływa na nasz komfort mieszkania, ale również może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji domu, jak też obniża trwałość materiałów budowlanych. Ponieważ zgodnie z prawem fizyki większe nasycenie parą wodną występuje w ciepłym powietrzu, które z kolei jest lżejsze i łatwiej unosi się do góry, dach jest najbardziej narażoną na zawilgocenie częścią domu. Jako dobry przewodnik ciepła, wilgoć ma również znaczny wpływ na właściwości termoizolacyjne – jej nadmiar powoduje zmniejszenie skuteczności izolacji cieplnej, co w dalszej mierze prowadzi do większych kosztów ogrzewania.

Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania efektywnego systemu wentylacyjnego jest trwałość konstrukcji dachowej. Nadmiar wilgoci stanowi zagrożenie dla stabilności więźby dachowej, szczególnie dla części nośnej, czyli krokwi. Brak wentylacji pokrycia dachowego może również doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, jak też porastania dachu mchem. Również warstwa izolacji cieplnej traci swe optymalne właściwości, gdy wełna mineralna nasiąknie wilgocią.

Wentylacja

Ruch powietrza z zastosowaniem systemu wentylacji połaciowej

Jak wentylować dach?

System wentylacyjny musi zapewnić skuteczny przepływ powietrza w przestrzeni pomiędzy poszczególnymi częściami konstrukcji dachowej oraz właściwe odprowadzanie nagromadzonej wilgoci.

Ponieważ to właśnie krokwie mają największe znaczenie w utrzymaniu stabilności całej struktury dachu, ich ochrona przed zawilgoceniem jest szczególnie istotna. Zastosowanie membrany paroprzepuszczalnej pozwala osłonić deski lub krokwie przed dostępem wody. Wnętrze naszego domu emituje znaczną ilość pary wodnej, ulatniającą się do pokrycia dachowego.

W wyniku różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym dochodzi do skraplania się pary wodnej na blachodachówce. Warstwa membrany znajdująca się pomiędzy krokwią a łatami powoduje, że woda nie ma możliwości przedostania się z powrotem do warstwy szkieletu krokwi, tylko spływa po powierzchni membrany do systemu rynnowego. Skuteczna wentylacja opiera się również o całą gamę akcesoriów dachowych, takich jak kratki wentylacyjne oraz kominki odpowietrzające.

Optymalne rozmieszczenie kratek wentylacyjnych na płaszczyźnie połaci dachowej zapewnia sprawną wymianę powietrza oraz zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem, co z kolei wpływa na skraplanie się pary wodnej. Zastosowanie kratek wentylacyjnych wspomaga cyrkulację powietrza zachodzącą poprzez otwory przy okapie i pod gąsiorem, natomiast podstawową funkcją kominków jest odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.

Wentylacja

Dachówki wentylacyjne

Ekspert radzi: Jak zapewnić odpowiednią wentylację dachu?

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pod warstwą blachodachówek, musimy zachować następującą zasadę: wpust powietrza musi wynosić minimum 250 cm2/m2. Wentylacja dachu obejmuje wpuszczenie powietrza nad okapem oraz zastosowane elementów wentylacyjnych, takich jak kratki wentylacyjne, które układa się w trzecim rzędzie od kalenicy. Gdy odległość między kalenicą i okapem jest znaczna, powinniśmy układać kratki wentylacyjne nawet w dwóch rzędach, a gdy odstęp ten wynosi powyżej 12 metrów - w trzech rzędach.

Zalecany rozstaw pomiędzy rzędami kratek wentylacyjnych to około 1,50–1,80 m. Aby zapewnić prawidłową wentylację dachu, należy także dopasować wysokość kontrłaty, co jest zależne od kąta spadku połaci dachowej. Stosuje się kontrłaty od 25 poprzez 32 aż do 40 mm, co przy dłuższej połaci dachowej pozwala zachować odpowiednią odległość między membraną a blachodachówką, a co za tym idzie - swobodny przepływ powietrza. Warto pamiętać, że prawidłowa wentylacja wpływa na właściwe funkcjonowanie membrany paroprzepuszczalnej.

Kiedy zapewniony zostanie optymalny przepływ powietrza pod blachodachówką, wtedy membrana jest osuszana i faktycznie pełni rolę zabezpieczającą przed wilgocią. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przestrzenią zamkniętą, co powoduje bezruch powietrza, membrana nie będzie spełniała swojej funkcji. Niewłaściwa wentylacja dachu może też grozić zagrzybieniem drewna, a przez to osłabieniem więźby.